Länsmusiken – Kalmar läns musikstiftelse

Kalmar läns musikstiftelse bildades 1988 av Kalmar läns landsting.

Verksamheten finansieras av Statens kulturråd, Region Kalmar län, de flesta av länets kommuner, samarbetande företag och de intäkter som kommer från försäljning av konserter och andra tjänster.

Social betydelse för alla människor

Ett nyckelord för Länsmusiken är mångfald. Därför omfattar musikutbudet ett brett spektra för att väcka nyfikenhet och engagemang oavsett ålder, utbildning, kulturell bakgrund eller funktionsnedsättningar. Länsmusikens omfattande verksamhet gör det möjligt för de flesta att uppleva kvalitativ musik. Det ger social rättvisa och öppnar en dörr på glänt till ett rikare kulturliv.  

Barn och unga

Musik för Barn och Unga är ett av Länsmusikens största och viktigaste områden. I musikprogrammen presenteras ofta musik som den unga publiken normalt inte kommer i kontakt med men som är angeläget att väcka intresse för.

Kalmar läns musikföreningar

Att ha gott samarbete med lokala arrangörer är en förutsättning för det levande musiklivet i regionen. Programmen väljs ut i samråd med musikföreningar och skolor. Eldsjälarna i musikföreningar och på skolor gör det möjligt att föra ut ett kvalificerat musikutbud i länet, vidare ut i landet och ibland utomlands.