Föreläsning om Svenska Baletten

Erik Mattsson från Dansmuseet berättar om Svenska Baletten och Dansmuseets historia med exempel och bilder. Efter föreläsningen finns möjlighet till frågestund och samtal.