Musikens utveckling och inspiration – då och nu

Med fokus på kompositörerna som ingick i Les Six. Av Camerata Nordicas konstnärliga ledare Zéphyrin Rey- Bellet får vi veta mer om kompositörerna som skrev musiken till Svenska Balettens uppsättningar. Detta avsnitt är tillägnad den musik som kom att prägla början av 1900-talet och dess utveckling. Vi får även möta nutida tonsättaren Hans Gurstad-Nilsson som berättar om hans pågående kompositioner inspirerad av konstnären GAN. Extrakt ur verket framförs. Erik Wickström medverkar på piano.

https://vimeo.com/513557000