30/10-1/11 2020 Sebastian Livonen Christopher Hästbacka Herman Pellbäck IN PERSONA MED DE DÖDA tar sig an Piano Sonata no 8. “Pathétique”. Hör tolkningen av Beethovens mest kända piano sonata och vi hyllar hans odödlighet som har varat i 250 år!