”La Diva de l’Empire” – Carolina, Kiki och Alexandra öppnar festivalen Avantgarde 101.

Var med och vinn ett konstverk! Johan Hjärtstrand på Galleri 28 berättar om konstutlottningen och den kommande temautställningen. För att kunna vara med i utlottningen behöver man besöka utställningen på Galleri 28 och lämna in en kort beskrivning på verk no 3.

Öppnings-akt för festivalen: Shapes of Sounds är en audiovisuell duo bestående av tecknaren Jenny Soep och musikern Alexandra Nilsson. De improviserar tillsammans fram ljud och bild i stunden genom att använda akustiska instrument och live-elektronik och genom projicerat digitalt tecknande/målande.