Vi firar Världsröstdagen den 16 april kl. 11.00 med en levande konsert och gatufest på Sillens gränd!

Medverkande är våra röstcoacher Kristina Ruhnström och Mats Genfors, Harald Erici med kompband och sist men inte minst våra knäppgökar på Sillens Gränd. Det blir sånger som alla är välkomna att sjunga med i och vi firar med en livs levande gatufest hos Bossa-Nova-kungen Åke Gullsnudel.

Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt mellan 13 regioner som tillsammans arbetar för att göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor. Bakgrunden är ett nationellt upprop som uppmärksammat att sången får allt mindre plats i skola och förskola. Sångens positiva inverkan på lärande och välbefinnande är klarlagd i flera forskningsrapporter, ändå minskar antalet timmar med sång, både i förskollärarutbildningen och i förskolans verksamhet. Ambitionen med Rösträtt – sång på förskolan är att pedagoger på förskolan ska få verktyg och fortbildning i hur man kan använda rätt röstläge för små barn.

Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum med 13 anslutna regioner: UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum, Kultur-Gävleborg, Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen med Körcentrum Väst, Musik Hallandia, Länsmusiken i Stockholm, Musik Västernorrland, Musik i Blekinge, Länsmusiken Kalmar län, Västmanlandsmusiken, Norrbottensmusiken, Musik i Dalarna, Gotlandsmusiken och Scenkonst Sörmland.